Nejnovější kousky najdete na Štupartská 3, Praha 1

nejnovější kousky najdete na

ŠTUPARTSKÁ 3

NAKUPOVAT NOVINKY

"MY"

Oblečení vnímáme jako součást osobnosti. Ctíme odvahu a kuráž jednotlivce. Inspiruje nás při cestě k hledání sebe sama a zanechání naší stopy. Ceníme si jednotlivců, kteří se dokážou pomoci svého vkusu podtrhnout a způsobit tím nový trend ve své komunitě. Nejde o to co nosíš, ale jak to nosíš.

POJĎME SI NAPROTI

TEKSTYL X JAKUB TENGLER


HRAVOST